Český úřad bezpečnosti práce
Oficiální stránky Českého úřadu bezpečnosti práce

:: Adresář

Český úřad bezpečnosti práce
Ve Smečkách 29
113 52 Praha 1
Tel.: +420 221 924 200
Fax: +420 222 211 498
E-mail: cubp@cubp.cz


IBP3 - Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu
Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze

Kladenská 103/105
160 00 Praha 6
Tel.: +420 235 364 006
Fax: +420 235 362 007
E-mail: praha@ibp3.cz

Vedoucí inspektor Ing. Vilém Čada
Tel. +420 235 360 002


IBP4 - Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj
Inspektorát bezpečnosti práce pro středočeský kraj se sídlem v Praze

Průhonická 55
106 00 Praha 10
Tel.: +420 272 767 643
Fax: +420 272 769 137
E-mail: stredni.cechy@ibp4.cz

Vedoucí inspektor Ing. Pavel Škvor
Tel. +420 272 766 623


IBP5 - Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Vodní 21
370 06 České Budějovice
Tel.: +420 387 424 271
Fax: +420 387 428 764
E-mail: budejovice@ibp5.cz

Vedoucí inspektor Ing. Pavel Vaniš
Tel. +420 387 428 764


Detašované pracoviště Jihlava
Tolstého 15, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 302 107
Úřední den: pondělí 7:00 - 14:30


IBP6 - Inspektorát bezpečnosti práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
Inspektorát bezpečnosti práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

Schwarzova 27
320 16 Plzeň
Tel.: +420 377 423 066
Fax: +420 377 372 926
E-mail: plzen@ibp6.cz

Vedoucí inspektor Ing. Miroslav Duchek
Tel. +420 377 422 744


Detašované pracoviště Sokolov
Ulice Jednoty č. 654
356 00 Sokolov
Tel.: 352 615 260-1
Ing. Milan Hlaváček
GSM 721 648 092
Úřední den: středa 7:00 - 15:30 hod.


IBP7 - Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem

SNP 2720/21
pošt. přihr. 9
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: +420 472 772 842
Fax: +420 472 772 589
E-mail: usti@ibp7.cz

Vedoucí inspektor Ing. Jaromír Jaroš
Tel. +420 472 772 589


IBP8 - Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové

Říční 195
pošt. přihrádka 53, pošta 2
501 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 219 012
Fax: +420 495 219 070
E-mail: hradec@ibp8.cz

Vedoucí inspektor Ing. Miloslav Kočí
Tel. +420 495 217 318


IBP9 - Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně

Milady Horákové 3
pošt. přihrádka 260
658 60 Brno
Tel.: +420 545 321 285
Fax: +420 545 211 303
E-mail: brno@ibp9.cz

Vedoucí inspektor Ing. Miloslav Křešťák
Tel. +420 545 210 384


IBP10 - Inspektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Inspektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě

Živičná 2
702 69 Ostrava
Tel.: +420 595 134 511
Fax: +420 596 110 164
E-mail: ostrava@ibp10.cz

Vedoucí inspektor Ing. Ladislav Baron
Tel. +420 596 110 169


Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Jeruzalémská 9
116 52 Praha 1
Tel.: +420 221 015 811
Fax: +420 224 238 550
E-mail: vubpmail@mbox.vol.cz

Ředitel Ing. Miloš Paleček
Tel. +420 224 214 376


Institut výchovy bezpečnosti práce
Cejl 10
658 38 Brno

Tel.: +420 545 423 952
Fax: +420 545 213 904
E-mail: ivbp@ivbp.cz

Ředitel Ing. František Rožek
Tel. +420 545 213 904


Institut technické inspekce Praha
Ve Smečkách 29
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 211 501
Fax: +420 222 210 471
E-mail: reditel@iti.cz

Ředitel Ing. Jan Dubský


Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním Právu 1
128 00 Praha 2
Tel.: +420 221 921 111