Český úřad bezpečnosti práce
Oficiální stránky Českého úřadu bezpečnosti práce

Historie ČÚBP

HISTORICKÉ PLAKÁTY
Ukázky ze sbírky plakátů BOZP z let 1925 - 1937, poskytnuté vládou Katalánska

HISTORIE DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Počátkem 19. století začalo na našem území masovější zavádění nových strojů a technologií do výroby. Ty nahrazovaly ruční práci, zvyšovaly produktivitu práce, ale také úrazovost.

Velká úrazovost znamenala pro stát menší výběr daní a snižování počtu mužů schopných vojenské služby. Proto se v zákonech objevila první ustanovení týkající se ochrany zdraví a života zaměstnanců.